Препорака за ослободување од работни обврски

Секое непочитување на препораката за ослободување од работни обврски на еден од родителите на деца до 10 годишна возраст или пак на хронично заболените треба да се пријави во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31‼ Работодавецот е должен да ги...

Гарантирана минимална помош

Постапка за добивање минимална гарантирана помош за домаќинства без приходи! За добивање минимална гарантирана помош, материјалната необезбеденост ќе се утврдува од приходите на членовите на домаќинството од последниот месец, наместо досегашните три месеци согласно...

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирањe

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирање‼ 📌Полиграфското тестирање или познато како детектор на лаги, се користи во строго утврдена постапка со Упатство донесено врз основа на Законот за полиција со писмена согласност од лицето кое е подложно на такво...