За нас

 

Здружението за правно образование и унапредување на правната наука и практика Мој Правен Советник од Скопје претставува стручна, невладина, непартиска и непрофитна организација, основана во 2016 година од студенти на правни студии.

Основањето на ова Здружение е резултат на желбата на група правници да ги промовираат, унапредуваат и укажуваат на правата на граѓаните. Визијата ни е да станеме силна организација преку која ќе работиме кон подобрување на правниот сустем и човековите права во државата. Преку нашата работа на промоција и унапредување на човековите права, ние всушност ја подобруваме социјалната и економската состојба.

Посебен фокус на нашата работа се унапредувањето и решавањето на итните потреби на граѓаните, посебно на потребите на ранливите групи граѓани.

Здржението покрај истражувањата и проблематиката на правото и правдата, постојано ги следи и активно учествува во реформите во правниот систем во Република Северна Македонија, и тоа преку подготвување и одржување на работилници, тркалезни маси и советувања за актуелни прашања преку кои ја манифестира својата одговорна улога и значителна положба во невладиниот сектор.

***НАПОМЕНА:

Здружението МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје е истражувачка организација, а неговите совети не се однесуваат на поединечни предмети туку на ниво на градење на политики и подобрување на законодавството.

Здружението МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје не дава правна помош која може да ја даде само лиценциран адвокат, односно субјект согласно Законот за бесплатна правна помош.

Контакт

За повеќе информации контактирајте.

Булевар „Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта