📌Кривично дело – Злоупотреба на избирачкото право
👉Тој што на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа повеќе од еднаш, ќе се казни со затвор најмалку 3 години.
👉Исто така ќе се казни и тој што ќе земе учество на изборите или гласањето, иако знае дека нема избирачко право