Закон за јавните набавки

Доколку сакате увид на доделените договори за јавни набавки на Договорните орган, истото е достапно на електронскиот систем за јавни набавки. Тука можете да го видите Законот за јавните...

ПРАШАЛНИК во рамки на проектот „МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК“

Здружението JУС ЕТ ЈУВЕНТУС Скопје го имплементира проектот насловен „Мој правен советник“, чиј фокус се неколку општини во Република Северна Македонија. Главната цел на проектот е да ја олесни комуникацијата меѓу општините и граѓаните, зголемување на знаењата и...

Одржан состанок со Градоначалникот на Општина Валандово

На ден 25 ноември 2019 година координаторот на проектот „Мој правен советник“ Марија Величковска и асистентот на истиот проект Игор Петровски одржаа состанок со Градоначалникот на Oпштина Валандово, Г-дин Перо Костадинов. Целта на овој состанок беше детално...